Vijesti

Seminari za registraciju trenera

Nogometni savez Federacije BiH će u saradnji sa Centrom za edukaciju kadrova NS/FS BiH organizovati seminare za registraciju trenera klubova Prve lige FBiH, Druge lige FBiH, Prve ženske lige FBiH i Omladinske lige BiH.
Seminari za registraciju trenera

Seminar za registraciju trenera klubova Prve lige Federacije BiH i Omladinske lige BiH za 2024. godinu održat će se 10.02.2024. godine u Sarajevu. 

 

Seminar za registraciju trenera klubova Druge lige FBiH grupa Sjever, Centar, Zapad i Jug te klubova Prve ženske lige Federacije BiH održat će se 25.02.2024. godine u Sarajevu.

 

Svim klubovima ostavljena je mogućnost da prisustvuju na jednom od navedenih termina seminara uz prethodnu najavu, a treneri koji ne budu pristupili seminaru neće moći biti registrovani.

 

Obrazce za registraciju trenera klubovi mogu preuzeti na sljedećem LINKU.