Vijesti

FOTO: Uspješno završen seminar za sutkinje i suce

Shodno odlukama nadležnih komisija Nogometnog saveza Federacije BiH te na osnovu važećih pravilnika, u Sarajevu je održan seminar sa sutkinje i sutkinje asistentice te delegatice Prve ženske lige Federacije BiH pred početak takmičarske sezone 2023/2024, kao i popravni seminar za sudije i sudije asistente Prve i Druge lige Federacije BiH.

Stručni fitness tim proveo je testiranje fizičkih normi za sutkinje i sutkinje Prve ženske lige Federacije BiH, po uzoru na sve ostale lige u NS Federacije BiH, te je organizovana popravna provjera fizičkih normi za suce Prve i Druge lige Federacije BiH koji nisu prisustvovali ili nisu zadovoljili na redovnom seminaru. Sve sutkinje i svi suci koji su uspješno položili fizičke norme uključeni su u proces delegiranja. 

 

Također, izvršeno je elektornsko testiranje sutkinja Prve ženske lige Federacije BiH iz poznavanja Pravila nogometne igre, te su sve uspješno zadovoljile na istom. Pored toga izvršđena je analiza video isječaka sa utakmica Prve lige Federacije BiH sa diskusijom sutkinja te je sutkinjama prezentiran način i pricip ocjenjivanja od strane Komisije za suce i suđenje NS FBiH. 

 

Pored toga, održan je seminar za delegatice Prve ženske lige Federacije BiH na kojem su iste upoznate sa načinom rada u COMET informacionom sistemu, kao i sa novom formom delegatskog izvještaja. Također, sve delegatice su dobile detaljno uputstvo za rad na utakmicama Prve ženske lige FBiH u takmičarskoj sezoni 2023/2024.

 

Takmičenje Prve ženske lige Federacije BiH počinje 16/17.09.2023. godine.