LISTA STRIJELACA m:tel Prve lige Federacije BiH
Mahmutović Selmir
NK Tošk
10
Dedić Anel
FK Mladost
7
Fačić Eldin
NK Zvijezda
6
Haračić Dženan
NK Gošk
6
Janjić Stefan
HNK Orašje
6
Mujarić Kemal
FK Budućnost
6
Nargalić Salko
HNK Orašje
6
LINKOVI Nogometni savezi u BiH
NS/FS BiH
FS KS
NS TK
NS ZDK
NS PŽ-O
NS SBK/KSB
NS USK
NS HNK/Ž
ŽNS ZH
UFSIKS
UNSIZZH
ŽNS ŽHB
UNSIZDK
FS RS

NS FBiH


Saopštenje za javnost


Povodom medijskih istupa NK "Zvijezda" Gradačac Nogometni savez Federacije BiH izdaje sljedeće saopštenje za javnost.

Povodom medijskih istupa NK "Zvijezda" Gradačac koji se takmiči u Prvoj ligi Federacije BiH, Nogometni savez Federacije BiH želi da upozna javnost sa sljedećim činjenicama o potpuno zakonitom, profesionalnom i neovisnom postupanju NS FBiH zasnovanom isključivo na važećim propisima:

 

Nogometni klub "Zvijezda" Gradačac je sa Nogometnim savezom Federacije BiH uvijek imao korektnu i profesionalnu saradnju sa obostranim međusobnim poštovanjem i uvažavanjem, bez bilo kakvih administrativnih ili nesporazuma druge vrste.

 

NS FBiH nije imao bilo kakva saznanja da postoji i da se vodi spor između NK "Zvijezda" i četiri igrača kod prvostepenog organa, odnosno Komisije za status igrača NS Tuzlanskog kantona sve do dana 11.02.2019. godine kada je na račun NS FBiH izvršena uplata propisanog iznosa za dvije žalbe a tada je administrativna služba telefonskim putem informirana od sekretara NK "Zvijezda" da se radi o žalbi na odluke prvostepenog organa NS TK.

 

Nogometni klub "Zvijezda" međutim nije u NS FBiH dostavio žalbu u pismenom obliku kako to nalaže Pravilnik NS/FS BiH o registraciji, statusu i transferu igrača.

 

U skladu sa profesionalnim standardima i načelima rada NS FBiH, NK "Zvijezda" je ponovo pozvana iz NS FBiH i to pismenim putem dana 19.02.2019. godine da dostavi žalbu u pismenom obliku.

 

Takođe, dana 19.02.2019. godine NS FBiH je pismenim putem zatražio i od advokata Dražena Nikolića dostavljanje cjelokupne dokumentacije sa žalbama, a imenovani advokat je dan ranije putem e-maila obavijestio NS FBiH o dostavljanju žalbe putem prvostepenog organa.

 

NS FBiH je dana 19.02.2019. godine kontaktirao NS TK sa traženjem žalbi i dokumentacije a dana 20.02.2019. godine NS Tuzlanskog kantona je službeno obaviješten o uplaćenoj žalbi od strane NK "Zvijezda" Gradačac sa traženjem dostavljanja pismene informacije o predmetnom slučaju, odnosno dostavljanje žalbi i cjelokupne dokumentacije.

 

Nadalje, NK "Zvijezda" je iz NS FBiH dopisom br. 160/19 dana 19.02.2019. godine službeno obaviještena o izjavljenim žalbama za četiri igrača: Jaćimović Ognjena, Ilić Petra, Kadrić Hrustana i Jusufbašić Sabahudinma, a s tim u vezi o uplati propisane takse za samo dva igrača. Shodno navedenom, od NK "Zvijezda" je istim dopisom zatraženo da obavijesti NS FBiH odnosno Komisiju za status igrača za koja dva igrača je uplaćena žalba. Nakon toga, dana 25.02.2019. godine sa računa NK "Zvijezda" Gradačac na račun NS FBiH izvršena je uplata propisanog novčanog iznosa za još dvije žalbe.

 

NS Tuzlanskog kantona je neposrednim putem dana 23.02.2019. godine u NS FBiH dostavio cjelokupnu dokumentaciju po žalbama NK "Zvijezda" za četiri pomenuta igrača.

 

Postupajući u skladu sa načelom ekspeditivnosti, nakon što su izvršene sve pripremne radnje u skladu sa svim standardima i pravilima, NS FBiH je zakazao sjednicu Komisije za status igrača za dan 25.02.2019. godine sa jednom tačkom dnevnog reda- žalbe NK "Zvijezda" na četiri odluke prvostepenog organa Komisije za status igrača NS TK.

 

Sjednica Komisije za status igrača NS FBiH održana je potpuno u skladu sa Statutom i Pravilnikom o radu komisija NS FBiH, cijeneći svaki navod iz svakog dostavljenog dokumenta po žalbama.

 

Tako je Komisija utvdila da su žalbe za igrače Jaćimović Ognjena i Ilić Petra dozvoljene i taksirane ali istovremeno i neblagovremene iz razloga što je nesporno utvrđeno kako su odluke NS TK u NK "Zvijezda" dostavljene 02.02.2019. godine a žalba NK "Zvijezda" putem advokata Nikolić Dražena iz BIjeljine putem e-maila dostavljena u NS FBiH dana 18.02.2019. godine, što znači da te žalbe nisu dostavljene drugostepenom organu u roku od osam dana od prijema pismene odluke prvostepenog organa kako je to propisano članom 123. tačka 1. Pravilnika o registraciji, statusu i transferu NS/FS BIH te kako je bilo navedeno u odlukama Komisije za status igrača NS TK.

 

Razmatrajući žalbe potpuno neovisno, odgovorno i profesionalno i to isključivo na osnovu važećih propisa, Komisija za status igrača NS FBIH je utvrdila da su žalbe NK "Zvijezda" na prvostepene odluke Komisije za status igrača NS TK, za igrače Kadrić Hrustana i Jusufbašić Sabahudina dopuštene, blagovremene i taksirane.

 

Međutim, Komisija je jednoglasno utvrdila da je prvostepeni organ na pravilan način utvrdio da NK "Zvijezda" nije poštivao ugovorne obaveze iz ugovora i aneksa osnovnog ugovora te da su postojali opravdani razlozi za raskid ugovora. Komisija je istovremeno nesporno utvrdila kako NK "Zvijezda" kao žalitelj u konkretnom slučaju nije niti na jedan način dokazao da je odluka prvostepenog organa donesena na nepravilan, netačan i nepotpun način, iako je Komisija za status igrača NS FBiH službenim aktom br. 160/19 od 19.02.2019. godine te e-mailom od 19.02.2019. godine obavijestila NK "Zvijezda" i advokata Nikolić Dražena iz Bijeljine da dostave dodatni materijal vezano za izjavljene žalbe kako bi na taj način  i dokazali navode iz žalbi.

 

Na osnovu svega, potpuno je jasno kako je NS FBiH i njegovi organi u potpunosti postupao potpuno profesionalno i neovisno u skladu sa svim načelima i standardima rada zasnovanog isključivo na važećim propisima NS FBi, NS/FS BiH i zakonima.

 

Nogometni savez Federacije BiH ne želi niti će ulaziti u rješavanje odnosa unutar Uprave NK "Zvijezda" Gradačac niti raspravljati o očiglednim administrativnim propustima tog kluba. Isto tako NS FBiH nema uvida u odnose i status NK "Zvijezda" unutar Općinskog saveza Gradačac i Nogometnog saveza Tuzlanskog kantona, a posebno u odnose osoba koje predstavljaju taj klub unutar NS Tuzlanskog kantona te odnose kluba sa advokatom i pojedinim menadžerima.

 

Isto tako NS FBiH će pružiti Nogometnom klubu "Zvijezda" Gradačac kao renomiranom klubu i sportski prepoznatljivoj sredini svu moguću potporu u skladu sa važećim propisima, stavljajući je u ravnopravan položaj sa svim  ostalim klubovima. Nadalje NS FBiH neće dozvoliti blaćenje Saveza u javnim istupima tog kluba i pojedinaca iz Kluba te će u tom smislu poduzeti i odgovarajuće mjere, pozivajući NK "Zvijezda" da iskoristi sva dozvoljena pravna sredstva u zaštiti interesa Kluba u ćemu će imati i potporu NS FBiH.