LISTA STRIJELACA m:tel Prve lige Federacije BiH
Mujagić Ajdin
NK Zvijezda
20
Šero Nihad
NK Gošk
18
Merdović Luka
NK Jedinstvo
14
Poturalić Husein
BFK Simm Bau
14
Banović Petar
HNK Tomislav
13
Hrvanović Aldin
NK Stupčanica
13
Imamović Armin
FK Rudar
12
Šiško Nikola
HNK Tomislav
12
LINKOVI Nogometni savezi u BiH
NS/FS BiH
FS KS
NS TK
NS ZDK
NS PŽ-O
NS SBK/KSB
NS USK
NS HNK/Ž
ŽNS ZH
UFSIKS
UNSIZZH
ŽNS ŽHB
UNSIZDK
FS RS

Obavijest za suce


Prijava kandidata za polaganje ispita za zvanje saveznog i entitetskog suca


Shodno Pravilniku o sucima i suđenju NS/FS BiH, Nogometni/fudbalski savez BiH i Nogometni savez Federacije BiH organizirat će polaganje za sticanje zvanja saveznog i entitetskog suca.

Svi suci koji ispunjavaju potrebne uslove potrebno je da preko kantonalnih/ županijskih nogometnih saveza izvrše prijavu za polaganje i dostave cjelokupnu dokumentaciju shodno Pravilniku o sucima i suđenju NS/FS BiH.

 

Kantonalni/županijski nogometni savezi obavezni su do utorka 27.03.2018. godine u Sekretarijat NS FBiH dostaviti potpunu potrebnu dokumentaciju kandidata koji su prijavljeni za polaganje ispita za sticanje zvanja saveznog i entitetskog suca.

 

Pismeni dio ispita za sticanje zvanja SAVEZNOG suca može polagati sudac koji ispunjava sljedeće uslove:

 

1.  Da ima zvanje entitetskog sudije najmanje dvije godine,

 

2.  Da u vrijeme podnošenja molbe nije stariji od 32 godine,

 

3. Da je kao sudija entitetske kategorije proveo jednu takmičarsku sezonu i uspješno sudio odnosno asistirao na najmanje 20 prvenstvenih i Kup utakmica seniorskog stepena  takmičenja iz kojeg se dopunjuju entitetske lige, što se dokazuje fotokopijom zapisnika sa utakmica,

 

4. Izuzetno, sudiji koji se posebno ističe kvalitetom suđenja, kao i sudiji ženskog spola, a koji je proveo namanje godinu dana u II kategoriji, Komitet za sudije može odobriti polaganje ispita za zvanje sudije I kategorije, ako je sudio najmanje 10 prvenstvenih i kup utakmica seniorskog nivoa takmičenja, što se dokazuje fotokopijom zapisnika sa utakmice,

 

5.  Da ima najmanje dvije uspješne komisijske kontrole sa prvenstvenih ili Kup utakmica, koje odredi Komitet za sudije i suđenje NS/FS BiH, koje obavljaju instruktori suđenja I i II kategorije, od kojih jedan mora biti I kategorije, što se dokazuje fotokopijom zapisnika sa utakmica, kontrole ne mogu biti starije od dvije godine,

 

6. Da u toku godine prije podnošenja molbe za polaganje nije ocijenjen više od jednom negativnom ocjenom i da u tom roku nije upućivan na ponovnu provjeru teorijske i fizičke spremnosti više od jednom, niti disciplinski kažnjavan.

 

 

Pismeni dio ispita za sticanje zvanja ENTITETSKOG suca može polagati sudac koji ispunjava sljedeće uslove:

 

1. Da ima zvanje kantonalnog/županijskog suca, diploma i rješenje;

 

2. Da u vrijeme podnošenja molbe nije stariji od 28 godina, na uvid  dostaviti  rodni list i uvjerenje o prebivalištu (CIPS);

 

3. Da je od sticanja zvanja kantonalnog/županijskog/područnog sudije proveo jednu godinu u III kategoriji i sudio najmanje 15 prvenstvenih i kup utakmica seniora kantonalnog/županijskog stepena takmičenja, što se dokazuje fotokopijom zapisnika sa utakmice.

 

4. Izuzetno, sudiji koji je kao igrač seniorske ekipe saveznog ranga takmičenja nastupao najmanje četiri godine ili posebno se ističe kvalitetom suđenja, kao i sudiji ženskog spola, a koji je proveo najmanje godinu dana u III kategoriji, Komitet za sudije može odobriti polaganje ispita za zvanje sudije II kategorije, ako je sudio najmanje 10 prvenstvenih i kup utakmica seniora kantonalnog/županijskog/područnog stepena takmičenja, što se dokazuje fotokopijom zapisnika sa utakmice.

 

5. Da ima najmanje pet pojedinačnih i dvije komisijske pozitivne kontrole od instruktora I, II i III kategorije sa prvenstvenih ili kup utakmica, koje određuje Komitet za sudije i suđenje nadležnog entitetskog saveza, što se dokazuje fotokopijama zapisnika sa utakmica,

 

6.  Da u toku godine dana prije podnošenja molbe za polaganje nije ocijenjen više od jednom negativnom ocjenom i da u tom roku nije upućivan na ponovnu provjeru teorijske i fizičke spremnosti više od jednom,niti disciplinski kažnjavan.

 

O terminu i mjestu održavanja pismenog dijela ispita svi suci će biti blagovremeno obaviješteni.