LISTA STRIJELACA m:tel Prve lige Federacije BiH
Mujagić Ajdin
NK Zvijezda
20
Šero Nihad
NK Gošk
18
Merdović Luka
NK Jedinstvo
14
Poturalić Husein
BFK Simm Bau
14
Banović Petar
HNK Tomislav
13
Hrvanović Aldin
NK Stupčanica
13
Imamović Armin
FK Rudar
12
Šiško Nikola
HNK Tomislav
12
LINKOVI Nogometni savezi u BiH
NS/FS BiH
FS KS
NS TK
NS ZDK
NS PŽ-O
NS SBK/KSB
NS USK
NS HNK/Ž
ŽNS ZH
UFSIKS
UNSIZZH
ŽNS ŽHB
UNSIZDK
FS RS

Prva liga FBiH


Obaveze klubova i delegata Prve lige FBiH


Komisija za takmičenje NS FBiH na sjednici održanoj 01.08.2017. godine vršila je detaljnu pripremu za uspješan početak takmičenja. S tim u vezi, razmatrala je pitanje obaveza klubova Prve lige FBiH koje proizilaze iz takmičenja. Zaključeno je da se svi klubovi i delegati upozore na obaveze, koje su obavezni izvršiti prije starta sezone 2017/2018 i odigravanja utakmice 1. kola.

 

Svaki klub Prve lige FBiH za sudjelovanje u natjecanju, pored ostalih, mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 

 

1. Natjecanje u Prvoj ligi Federacije BiH, kao i prethodne takmičarske sezone, administrativno se vodi kroz COMET informacioni sistem.

 

 

 

 

2. Klubovi su dužni:

 

- Provjeriti da li su u registracionom savezu, u COMET sistem upisani svi igrači kluba;

 

- Profesionalne ili amaterske ugovore igrača OBAVEZNO dostaviti registracione saveze, koji su iste dužni ubaciti u COMET informacioni sistem;

 

- Izvršiti ljekarske preglede prema važećim propisima i upisati ih u igračku legitimaciju svakog igrača;

 

- Osigurati validne takmičarske akreditacije za 2017. godinu za sve trenere (izdaje Centar za edukaciju NS/FS BiH);

 

- Osigurati validne licence za predstavnika kluba, ljekara i fizioterapeuta za sezonu 2017/2018 (izdaje NS FBiH);

 

- Osigurati licenciranog komesara za bezbjednost (voditelja osiguranja), licencu izdaje NS FBiH;

 

- Osigurati minimalno četiri pripadnika profesionalne zaštitarske agencije i dovoljan broj pripadnika redarske služne sa preciznim podacima za svakog od njih.

 

- Izvršiti uplatu kotizacije i pretplate za bilten i disciplinskih mjera (prema odluci DK NS FBiH)

 

3. Svaki klub Prve lige FBiH na utakmicama obavezn je imati najmanje dva akreditirana trenera sa odgovarajućom trenerskom akreditacijom za 2017. godinu izdatom od strane Centra za edukaciju kadrova NS/FS BiH, a od toga jedan mora biti glavni a jedan pomoćni trener. Za utakmice Prve lige Federacije BiH validne su takmičarske PRO, A ili B trenerske takmičarske akreditacije, s tim što glavni trener mora posjedovati PRO ili A trenersku akreditaciju, a pomoćni PRO, A ili B akreditaciju.

 

4. Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica u stadionu, pored terena za igru, u tehničkom prostoru mogu se nalaziti lica akreditovana od strane NS FBiH i koja ispunjavaju kriterije u postupku licenciranja za takmičenje Prve lige FBiH.

 

·        PREDSTAVNIK KLUBA u odijelu (sa kravatom ili ne, uz vidno istaknutu akreditaciju)

·        GLAVNI TRENER sa „PRO“ ili A“ takmičarskom akreditacijom

·        DVA POMOĆNA TRENERA sa „PRO“, „A“ ili „B“ takmičarskom akreditacijom

·        igrači u sportskoj opremi sa markerima

·        ljekar kluba u odijelu ili trenerci (uz vidno istaknutu akreditaciju)

·        fizioterapeut u trenerci kluba (uz vidno istaknutu akreditaciju)

 

5. Predstavnici klubova obavezni su dostaviti delegatu sastav ekipa sa ispravnim igračkim legitimacijama i akreditacijama službenih osoba, na posebno izrađenom obrascu, te ga dostaviti delegatu najkasnije 60 minuta prije početka utakmice. Svaki spisak mora biti ovjeren i potpisan od strane zvaničnog predstavnika kluba.  Svaki klub prijavljuje u zapisnik 18 (osamnaest) igrača. U igri sudjeluje 11 (jedanaest) prijavljenih igrača, a tokom utakmice mogu se izvršiti 3 (tri) zamjene.

Klubovi koji nemaju minimalno 16 (šesnaest) igrača u zapisniku utakmice snosit će disiciplinske sankcije.

 

6. U sastavu prijavljenog tima Prve lige Federacije BiH, moraju se nalaziti najmanje četiri (4) igrača mlađa od 21 godine života, od kojih najmanje (3) obavezno moraju početi utakmicu.

 

7. Domaći klub je dužan da osigura odgovarajuću dežurnu redarsku službu sa dovoljnim brojem redara vidljivo obilježenih, voditelja osiguranja te prisustvo pripadnika MUP-a, licenciranog ljekara i dežurno vozilo hitne pomoći sa vozačem, te nosila sa osobljem za iznošenje ozlijeđenih igrača izvan terena za igru, a po potrebi i druge službe.

 

8. Klub može imati više registrovanih igrača stranih državljana, s tim što najviše 4 (četiri) igrača stranih državljana mogu biti upisani u zapisnik i imaju pravo nastupa na jednoj utakmici.

 

Sve ostale obaveze klubova primjenjivat će se iz Propozicija takmičenja za prvenstvo Prve lige FBiH za takmičarsku 2017/2018 godinu.

 

Prema važećim odlukama i propisima, klubovi su uplatu kotizacije i kazni prema odluci Disciplinske komisije bili dužni izvršiti 15 dana prije početka prvenstva.

 

Shodno Propozicijama takmičenja NS FBiH, delegat utakmice 1. kola Prve lige u sezoni 2017/2018 obavezan je na brifingu pred utakmicu IZVRŠITI PROVJERU uplate kotizacije kao i uplate dugovanja po izrečenim disciplinskim mjerama, shodno evidenciji NS FBiH.

 

Ukoliko klubovi ne prilože dokaz o uplati kotizacije i dugovanja po disciplinskim mjerama u cijelosti, delegat neće dozvoliti da se utakmica odigra, o čemu će odmah obavijestiti Komisiju za takmičenje NS FBiH. Suspenzija se odnosi i na dugovanja prema službenim licima iz prethodne takmičarske sezone.

 

Imajući u vidu navedeno, klubovi su obavezni dokaz o uplati finansijskih dugovanja (kotizacija, disciplinske kazne i dugovanja prema službenim osobama) na brifingu pred utakmicu 1. kola Prve lige FBiH javno pokazati i dostaviti delegatu utakmice. Prethodno po izvršenoj uplati, potrebno je kopiju uplatnice dostaviti putem telefaxa u Sekretarijat NS FBiH.