LISTA STRIJELACA m:tel Prve lige Federacije BiH
Mujagić Ajdin
NK Zvijezda
20
Šero Nihad
NK Gošk
18
Merdović Luka
NK Jedinstvo
14
Poturalić Husein
BFK Simm Bau
14
Banović Petar
HNK Tomislav
13
Hrvanović Aldin
NK Stupčanica
13
Imamović Armin
FK Rudar
12
Šiško Nikola
HNK Tomislav
12
LINKOVI Nogometni savezi u BiH
NS/FS BiH
FS KS
NS TK
NS ZDK
NS PŽ-O
NS SBK/KSB
NS USK
NS HNK/Ž
ŽNS ZH
UFSIKS
UNSIZZH
ŽNS ŽHB
UNSIZDK
FS RS

Prva futsal liga FBiH


Obaveze klubova Prve futsal lige FBiH


Komesar za takmičenje Prve futsal lige FBiH razmatrao je pitanje obaveza klubova Prve futsal lige Federacije BiH koje proizilaze iz takmičenja pred početak drugog dijela takmičarske sezone 2016/2017 koje shodno utvrđenom kalendaru takmičenja počinje 28/29.01.2017. godine. Zaključeno je da se svi klubovi upozore na obaveze, koje je potrebno izvršiti prije početka drugog dijela sezone 2016/2017 i odigravanja utakmica 6. kola Prve futsal lige FBiH grupa „Sjever“ i „Jug“.

Svaki klub Prve futsal lige FBiH za sudjelovanje u takmičenju, pored ostalih, mora ispunjavati sljedeće uslove:

 

 

Klubovi su dužni:


 • Izvršiti uplatu drugog dijela kotizacije (600 KM) i disciplinskih mjera (prema odlukama Disciplinske komisije NS FBiH);

 

 

 

 • Delegatu utakmice 6. kola proljetnog dijela sezone priložiti dokaz o uplati kotizacije i dugovanja po disciplinskim mjerama u cijelosti;

 

 • Ukoliko klubovi ne prilože dokaz o uplati kotizacije i dugovanja po disciplinskim mjerama u cijelosti, delegat neće dozvoliti da se utakmica odigra, o čemu će odmah obavijestiti Sekretarijat NS FBiH i komesara za takmičenje;

 

 • Izvršiti upis članarine u kantonalnim/županijskim nogometnim savezima za 2017. godinu;

 

 • Izvršiti ljekarske preglede igrača prema važećim propisima i upisati ih u igračke legitimacije;

 

 • Provjeriti u nadležnom registracionom savezu da li su ispoštovane sve procedure vezano za registraciju igrača, da li su svi igrači ispravno registrirani i ovjereni u COMET informacionom sistemu, te da li imaju pravo nastupa na utakmicama Prve futsal lige FBiH;

 

 • Domaći klub je dužan da osigura odgovarajuću dežurnu redarsku službu sa dovoljnim brojem redara vidljivo obilježenih, voditelja osiguranja te prisustvo pripadnika MUP-a, licenciranog ljekara i dežurno vozilo hitne pomoći sa vozačem.

 

 • U dvoranama klubova i za utakmice Prve futsal lige FBiH, klub domaćin treba da obezbijedi:

 

         - Ispravan računar sa štampačem i ispravnom internet konekcijom za potrebe

           COMET informacionog sistema

   

         - Bezbijednu poziciju za snimanje utakmice

    

   • Klub domaćin obavezan je na jarbole postaviti Državnu zastavu BiH i zastavu NS/FS BiH. Na jarbolima mogu biti entitetske zastave, zastave kantona/županija, klupske zastave i zastave fair- playa. Postavljanje drugih zastava nije dozvoljeno. Istaknute zastave moraju biti istih dimenzija;

    

   • Predstavnici klubova obavezni su dostaviti delegatu sastav ekipa sa ispravnim igračkim legitimacijama i akreditacijama službenih osoba, najkasnije 45 minuta prije početka utakmice. Svaki spisak mora biti ovjeren i potpisan od strane zvaničnog predstavnika kluba;

    

   • Klub domaćin obavezan je utakmicu prijaviti nadležnoj policijskoj upravi i osigurati prisustvo pripadnika Policijske uprave sve dok se utakmica igra, te dok gostujući klub i službena lica utakmice bezbijedno ne napuste grad;

    

   • Klub domaćin obavezan je kvalitetno snimiti kasetu/DVD utakmice Prve futsal lige FBiH i neposredno po završetku utakmice kasetu/DVD u zapečaćenoj koverti, ovjerenoj klupskim pečatom predati delegatu utakmice;

    

   • Na klupi kluba Prve futsal lige FBiH mogu sjediti treneri samo sa validnom takmičarskom akreditacijom za takmičarsku 2017. godinu Centra za edukaciju NS/FS BiH kao dozvolom za rad;

    

   • Na klupi kluba Prve futsal lige FBiH mogu sjediti službeni predstavnik, ljekar i fizioterapeut sa takmičarskom akreditacijom izdatom od strane NS FBiH kao dozvolom za rad za takmičarsku 2016/2017 godinu;

    

   • Klub domaćin obavezan je u Sekretarijat NS FBiH i protivničkom klubu u predviđenom roku dostaviti tačnu satnicu početka utakmice (četiri dana prije dana igranja utakmice);

    

   • Klub domaćin obavezan je pravovremeno isplatiti službena lica, a za neizvršavanje obaveza predviđena je automatska kazna;

    

   • Klubovi su dužni poštivati i ostale obaveze iz Propozicija takmičenja Prve futsal lige FBiH.