LISTA STRIJELACA m:tel Prve lige Federacije BiH
Mujagić Ajdin
NK Zvijezda
20
Šero Nihad
NK Gošk
18
Merdović Luka
NK Jedinstvo
14
Poturalić Husein
BFK Simm Bau
14
Banović Petar
HNK Tomislav
13
Hrvanović Aldin
NK Stupčanica
13
Imamović Armin
FK Rudar
12
Šiško Nikola
HNK Tomislav
12
LINKOVI Nogometni savezi u BiH
NS/FS BiH
FS KS
NS TK
NS ZDK
NS PŽ-O
NS SBK/KSB
NS USK
NS HNK/Ž
ŽNS ZH
UFSIKS
UNSIZZH
ŽNS ŽHB
UNSIZDK
FS RS

Zaključci Komisije za takmičenje NS BiH


Obaveze klubova za organizaciju i bezbjednost na utakmicama


Komisija za takmičenje NS Federacije BiH na sjednici održanoj 21.10.2015. godine izvršila je analizu utakmica 10. i 11. kola Prve lige FBiH.

Takmičarska komisija NS FBiH je na navedenim utakmicama decidno evidentirala propuste u organizaciji utakmica, te sve vinovnike i inicijatore nemilih događaja evidentirala i proslijedila Disciplinskoj komisiji NS FBiH na dalje postupanje.

 

Komisija je konstatirala da svi klubovi Prve lige FBiH nisu u potpunosti primjenjivali Propozicije takmičenja i Pravilnik o bezbjednosti na utakmicama, te je dolazilo do propusta u organizaciji na određenim utakmicama.

 

Komisija za takmičenje NS FBiH upozorava klubove Prve lige Federacije BiH da u nastavku takmičarske sezone 2015/2016 moraju posebnu pažnju obratiti na organizaciju domaćih utakmica i poduzeti sve potrebne mjere i aktivnosti za sigurnost na istim, te se starati za sigurnost svih aktera prije, za vrijeme i nakon utakmice.

 

U cilju postizanja potpune sigurnosti na utakmicama, upozoravaju se svi klubovi Prve lige Federacije BiH da su na svim domaćim utakmicama dužni obezbijediti sljedeće:

 

 • Optimalan broj pripadnika Policijske uprave, koji su dužni biti prisutni na stadionu prije početka, cijelim tokom i nakon utakmice, te svim akterima obezbijediti siguran dolazak na stadion, kao i odlazak iz mjesta odigravanja utakmica;

 

 • Propisan broj pripadnika profesionalne zaštitarske agencije (minimalno četiri), koji su se obavezni profesionalno starati za sigurnost službenih lica prije početka, cijelim tokom i nakon utakmice, kao i istim obezbijediti siguran prolaz do službenih prostorija;

 

 • Dovoljan broj pripadnika redarske službe, odgovarajućeg uzrasta, vidljivo markiranih i prijavljenih delegatu utakmice sa njihovim pozicioniranjem na terenu, koji su obavezni spriječiti svaki vid incidenta na stadionu i odgovorno obavljati dužnost;

 

 • Licenciranog komesara za bezbjednost, koji je shodno Propozicijama takmičenja Prve lige FBiH osoba nadležna za sva pitanja bezbjednosti i sigurnosti na stadionu. Komesar za bezbjednost je obavezan tokom cijelog susreta biti na dispoziciji delegatima utakmice, savjestan i odgovoran u obavljanju službene dužnosti i bit će pozvan na odgovornost povodom svih incidenata i propusta na utakmicama;

 

 • Klub organizator dužan je obezbijediti kontrolnu sobu za hitno okupljanje krizne grupe na utakmici, koja služi za hitno okupljanje delegata, službenih predstavnika klubova, komesara za bezbjednost i predstavnika policije;

 

 • U skladu sa članom 33. Propozicija takmičenja, na organizacionom sastanku- brifingu, 90 minuta prije početka utakmice, obavezni su prisustvovati predstavnici klubova, suci utakmice, posmatrač suđenja, komesar za bezbjednost te predstavnik policije;

 

 • U saradnji sa nadležnom Policijskom upravom sačiniti plan bezbjednosti prije svake utakmice te isti predočiti delegatima. Potrebno je cijeniti težinu stepena svake utakmice i u skladu sa tim sačiniti plan bezbjednosti;

 

 • Shodno članu 30. Pravilnika o bezbjednosti, za vrijeme odigravanja utakmice zabranjena je prodaja alkoholnih pića unutar stadiona kao i u njegovoj blizini;

 

 • Na terenu  za igru, sa unutrašnje srane ograde mogu se nalaziti samo lica sa odgovarajućom takmičarskom akreditacijom koja mora biti vidljivo istaknuta, kao i nosači nosila propisnog uzrasta (zabranjeno je postavljanje nosača kadetskog pionirskog i pretpionirskog uzrasta), fotoreporteri i snimatelji sa odgovarajućim markerima obilježenim brojevima, dodavači lopti (minimalno 10), pripadnici zaštitarske agencije i redarske službe, te kola hitne pomoći.                           Ostalim osobama nije dozvoljen boravak na terenu za igru;

 

 • Osigurati nesmetanu izradu zapisnika u službenim prostorijama kluba, te zabraniti ulazak neovlaštenih osoba u iste;

 

 • Shodno članu 18. Propozicija takmičenja, klub domaćin obavezan je poduzeti sve potrebne radnje vezano za organizovani dolazak i smještaj gostujućih navijača. Klubovi domaćini kao organizatori javnog skupa (utakmice), ukoliko gostujući klub u pismenom obliku nije izvršio blagovremenu najavu organiziranog dolaska gostujućih navijača, nisu dužni obezbijediti smještaj na stadionu organiziranoj grupi navijača gostujućeg kluba.

 

 • Osigurati siguran i bezbjedan boravak na stadionu gledaocima i svim akterima utakmice.

 

Također,  Komisija za takmičenje NS FBiH odbacuje i osuđuje sve navode i istupe u medijima od strane sportskih radnika iz klubova Prve lige FBiH, koji dovode u pitanje integritet takmičenja, te istim sugeriše da se u potpunosti pridržavaju Propozicija takmičenja, Kodeksa ponašanja i ostalim aktima.

 

Komisija će protiv svih klubova i pojedinaca koji se ne budu pridržavali ovog uputstva, Propozicija takmičenja te Pravilnika o takmičenju i Pravilnika o bezbjednosti na utakmicama.