LISTA STRIJELACA m:tel Prve lige Federacije BiH
Mujagić Ajdin
NK Zvijezda
20
Šero Nihad
NK Gošk
18
Merdović Luka
NK Jedinstvo
14
Poturalić Husein
BFK Simm Bau
14
Banović Petar
HNK Tomislav
13
Hrvanović Aldin
NK Stupčanica
13
Imamović Armin
FK Rudar
12
Šiško Nikola
HNK Tomislav
12
LINKOVI Nogometni savezi u BiH
NS/FS BiH
FS KS
NS TK
NS ZDK
NS PŽ-O
NS SBK/KSB
NS USK
NS HNK/Ž
ŽNS ZH
UFSIKS
UNSIZZH
ŽNS ŽHB
UNSIZDK
FS RS

Prva liga FBiH


Obaveze klubova i delegata Prve lige FBiH


Komisija za takmičenje Nogometnog saveza Federacije BiH na sjednici održanoj 15.05.2015. godine u Sarajevu, a na osnovu zaključaka Izvršnog odbora NS FBiH u cilju unaprijeđenja aspekta bezbjednosti na utakmicama i postizanja potpune regularnosti natjecanja Prve lige Federacije BiH donijela je zaključak da se svi klubovi i delegati Prve lige FBiH upozore na sve obaveze koje moraju striktno poštivati u nastavku sezone.

 • Obavezuju se svi klubovi na striktno poštivanje svih članova Propozicija takmičenja Prve lige, kao i drugih akata i propisa NS/FS BiH i NS/FS BiH;

 

 • Klubovi domaćini su sve utakmice obavezni organizirati u skladu sa Propozicijama i obezbijediti sve potrebne službe za nesmetano odigravanje utakmice;

 

 • Svi klubovi Prve lige FBiH obavezni su obratiti posebnu pozornost na bezbjednost svih aktera utakmice, igrača. službenih lica, službenih osoba klubova i drugih;

 

 • Klubovi su shodno ukazanoj potrebi u saradnji sa nadležnim MUP-om na utakmicama obavezni povećati broj pripadnika MUP-a, kao i broj pripadnika zaštitarske agencije te redarske službe;

 

 • Službeni predstavnik kluba domaćina i Komesar za bezbjednost obavezni su delegatu utakmice na posebnom obrascu dostavit spisak pripadnika zaštitarske agencije i spisak pripadnika redarske službe sa odgovornom osobom kao i njihove pozicije na terenu;

 

 • Klubovi domaćini obavezni su svim delegatima predočiti plan bezbjedosti i plan evakuacije, kao i obezbijediti kriznu sobu za rješavanje eventualnih kriznih situacija;

 

 • Gostujući klubovi obavezni su na teren za igru doći najkasnije 90 minuta prije početka utakmice i delegatu dostaviti nogometne iskaznice igrača koji tog dana nastupaju, kao i ovjeren i potpisan spisak igrača;

 

 • Predstavnici klubovi i službena lica utakmice dužni su u zakazano vrijeme prisustvovati organizacionom sastanku/brifingu, a klub domaćin obavezan je na brifingu osigurati prisustvo pripadnika nadležnog MUP-a i medicinske službe;

 

 • Delegat utakmice mora organizacioni sastanak održati na vrijeme (90. minuta prije početka utakmice) sa svim potrebnim službama (službeni predstavnici klubova, službena lica utakmice, Komesar bezbjednosti, pripadnici nadležnog MUP-a i medicinska služba) te istim predočiti sve vezano za nastupajuću utakmicu;

 

 • Boravak neovlaštenih službenih osoba na organizacionom sastanku je strogo zabranjen;

 

 • U tehničkom prostoru mogu se nalaziti samo službene osobe akreditirane od strane NS FBiH i NS/FS BiH sa vidno istaknutim akreditacijama;

 

 • U interesu što regularnijeg odvijanja završnog dijela natjecanja, tri posljednja kola igraju se istog dana u isto vrijeme, prema utvrđenom rasporedu takmičenja;

 

 • Klubovi i delegati dužni su poduzeti sve mjere kako bi prvo i drugo poluvrijeme utakmice počelo tačno na vrijeme i bez kašnjenja, kako je to propisano Propozicijama takmičenja;

 

 • Svi klubovi, bez obzira za značaj utakmice, su dužni nastupiti isključivo sa najboljim igračima koji su im na raspolaganju u tom trenutku, te poštivati odredbe fair-playa i Kodeksa ponašanja;

 

Komisija za takmičenje NS FBiH će u tom smislu pozorno pratiti preostali dio takmičenja, te u slučaju nepostupanja klubova sa gore navedenim i kršenja odredbi Propozicija i propisa protiv istih pokrenuti disciplinski postupak pred nadležnim organima, te će skladu sa  Propozicijama takmičenja i važećim odlukama NS FBiH poduzeti sve potrebne mjere i radnje da se postigne potpuna regularnost takmičenja.