LISTA STRIJELACA m:tel Prve lige Federacije BiH
Mujagić Ajdin
NK Zvijezda
20
Šero Nihad
NK Gošk
18
Merdović Luka
NK Jedinstvo
14
Poturalić Husein
BFK Simm Bau
14
Banović Petar
HNK Tomislav
13
Hrvanović Aldin
NK Stupčanica
13
Imamović Armin
FK Rudar
12
Šiško Nikola
HNK Tomislav
12
LINKOVI Nogometni savezi u BiH
NS/FS BiH
FS KS
NS TK
NS ZDK
NS PŽ-O
NS SBK/KSB
NS USK
NS HNK/Ž
ŽNS ZH
UFSIKS
UNSIZZH
ŽNS ŽHB
UNSIZDK
FS RS

Disciplinska komisija NS FBiH


Održana sjednica Disciplinske komisije NS FBiH


U prostorijama Nogometnog saveza Federacije BiH u Sarajevu u četvrtak 23.04.2015. godine, održana je sjednica Disciplinske komisije NS FBiH.

 

Disciplinska komisija Nogometnog saveza FBiH donijela je sljedeće odluke:

 

22. KOLO


FK „TURBINA“ Jablanica, zbog prekršaja iz člana 55. (propust u organizaciji) DP NS/FS BiH na utakmici 22. kola Prve lige FBiH: FK „Turbina “-NK „Gošk“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 2000 (DVIJEHILJADE) KM.

 

 

 

 

Pokreće se disciplinski postupak sa suspenzijom do okončanja postupka shodno članu 112. DP NS/FS BiH protiv predsjednika FK „TURBINA“ ŠĆUK KEMALA, zbog prekršaja iz člana 54. (upotreba sile i prijetnje prema službenim licima) DP NS/FS BiH  na utakmici 22. kola Prve lige FBiH: FK „Turbina “-NK „Gošk“. Potrebno je da imenovani dostavi izjašnjenje na okolnosti iz prijave do 29.04.2015. godine.

 

Imenovani ne može obavljati nikakvu funkciju u bilo kojem organu kluba, udruženja i saveza na utakmicama i dr. niti zastupati klub ili organizaciju u bilo kojoj funkciji za vrijeme trajanja suspenzije.

 

 

Pokreće se disciplinski postupak sa suspenzijom do okončanja postupka shodno članu 112. DP NS/FS BiH protiv igrača FK „TURBINA“ ZAHIROVIĆ ADIJA, zbog prekršaja iz člana 49. (fizički napad na službeno lice) i člana 58. (prekid utakmice od strane igrača) DP NS/FS BiH na utakmici 22. kola Prve lige FBiH: FK „Turbina “-NK „Gošk“. Potrebno je da imenovani dostavi izjašnjenje na okolnosti iz prijave do 29.04.2015. godine.

 

Imenovani ne može igrati zvanične PRVENSTVENE I KUP utakmice niti obavljati bilo kakvu funkciju u nogometu za vrijeme trajanja suspenzije.

 

 

Pokreće se disciplinski postupak sa suspenzijom do okončanja postupka shodno članu 112. DP NS/FS BiH protiv igrača FK „TURBINA“ ŠĆUK ENESA, zbog prekršaja iz člana 49. (fizički napad na službeno lice) DP NS/FS BiH na utakmici 22. kola Prve lige FBiH: FK „Turbina “-NK „Gošk“. Potrebno je da imenovani dostavi izjašnjenje na okolnosti iz prijave do 29.04.2015. godine.

 

Imenovani ne može igrati zvanične PRVENSTVENE I KUP utakmice niti obavljati bilo kakvu funkciju u nogometu za vrijeme trajanja suspenzije.

 

 

Pokreće se disciplinski postupak sa suspenzijom do okončanja postupka shodno članu 112. DP NS/FS BiH protiv igrača FK „TURBINA“ MAKAN ADIJA, zbog prekršaja iz člana 49. (fizički napad na službeno lice)  DP NS/FS BiH na utakmici 22. kola Prve lige FBiH: FK „Turbina “-NK „Gošk“. Potrebno je da imenovani dostavi izjašnjenje na okolnosti iz prijave do 29.04.2015. godine.

 

Imenovani ne može igrati zvanične PRVENSTVENE I KUP utakmice niti obavljati bilo kakvu funkciju u nogometu za vrijeme trajanja suspenzije.

 

 

Pokreće se disciplinski postupak sa suspenzijom do okončanja postupka shodno članu 112. DP NS/FS BiH protiv igrača FK „TURBINA“ HUSREP ALDINA, zbog prekršaja iz člana 49. (fizički napad na službeno lice) DP NS/FS BiH na utakmici 22. kola Prve lige FBiH: FK „Turbina “-NK „Gošk“.Potrebno je da imenovani dostavi izjašnjenje na okolnosti iz prijave do 29.04.2015. godine.

 

Imenovani ne može igrati zvanične PRVENSTVENE I KUP utakmice niti obavljati bilo kakvu funkciju u nogometu za vrijeme trajanja suspenzije.

 

 

Pokreće se disciplinski postupak sa suspenzijom do okončanja postupka shodno članu 112. DP NS/FS BiH protiv igrača FK „TURBINA“ ČIŠIJA MERSUDINA, zbog prekršaja iz člana 47. (fizički napad na igrača) i člana 49. (fizički napad na službeno lice) DP NS/FS BiH na utakmici 22. kola Prve lige FBiH: FK „Turbina “-NK „Gošk“.Potrebno je da imenovani dostavi izjašnjenje na okolnosti iz prijave do 29.04.2015. godine.

 

Imenovani ne može igrati zvanične PRVENSTVENE I KUP utakmice niti obavljati bilo kakvu funkciju u nogometu za vrijeme trajanja suspenzije.

 

 

JUGO AMER, igrač FK „Turbina“ – Jablanica zbog prekršaja iz člana 44. DP NS/FS BiH na utakmici 22. kola Prve lige FBiH: FK „Turbina“ - NK „Gošk“, kažnjava se ZABRANOM IGRANJA 1 (JEDNE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 19.04.2015.

 

BUBALO IVAN, trener HNK „Branitelj“ – Mostar zbog prekršaja iz člana 44. DP NS/FS BiH a u vezi sa odlukom IO NS FBiH broj 100/15 od 25.02.2015. godine  na utakmici 22. kola Prve lige FBiH: HNK „Branitelj“ - NK „Bratstvo“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 500 (PETSTOTINA) KM.

 

ČURGUZ ZORAN, glavni trener NK „Bratstvo“ – Gračanica zbog prekršaja iz člana 44. DP NS/FS BiH a u vezi sa odlukom IO NS FBiH broj 100/15 od 25.02.2015. godine  na utakmici 22. kola Prve lige FBiH: HNK „Branitelj“ - NK „Bratstvo“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 500 (PETSTOTINA) KM.

 

MURTIĆ AMEL, igrač FK „Igman“ – Konjic zbog prekršaja iz člana 44. DP NS/FS BiH na utakmici 22. kola Prve lige FBiH: FK „Igman“ - FK „Mladost“, kažnjava se ZABRANOM IGRANJA 2 (DVIJE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 19.04.2015.

 

FK „IGMAN" Konjic, zbog prekršaja iz člana 55. (propust u organizaciji) DP NS/FS BiH a u vezi sa odredbama Propozicija takmičenja Prve lige FBiH na utakmici 22. kola Prve lige FBiH: FK „Igman “-FK „ Mladost“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 1000 (HILJADU) KM.

 

21. KOLO


PETROVIĆ ANTE, igrač NK „Gošk“ – Gabela zbog prekršaja iz člana 44. DP NS/FS BiH na utakmici 21. kola Prve lige FBiH: NK „Gošk“ - NK „Metalleghe BSI“, kažnjava se ZABRANOM IGRANJA 1 (JEDNE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 13.04.2015.

 

PAPAZ PREDRAG, igrač NK „Metalleghe BSI“ – Jajce zbog prekršaja iz člana 44. DP NS/FS BiH na utakmici 21. kola Prve lige FBiH: NK „Gošk“ - NK „Metalleghe BSI“, kažnjava se ZABRANOM IGRANJA 1 (JEDNE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 13.04.2015.

 

VILA MUAMER, igrač FK „Turbina“ – Jablanica zbog prekršaja iz člana 44. DP NS/FS BiH na utakmici 21. kola Prve lige FBiH: HNK „Čapljina“ - FK „Turbina“, kažnjava se ZABRANOM IGRANJA 3 (TRI) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 12.04.2015.

 

STAKIĆ DRAGOSLAV, igrač NK „Podgrmeč“ – Sanski Most zbog prekršaja iz člana 44. DP NS/FS BiH na utakmici 21. kola Prve lige FBiH: HNK „Orašje“ - NK „Podgrmeč“, kažnjava se ZABRANOM IGRANJA 1 (JEDNE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 12.04.2015.

 

FK „RADNIČKI" Lukavac, zbog prekršaja iz člana 55. (propust u organizaciji) i člana 56. (upotreba pirotehničkih sredstava) DP NS/FS BiH na utakmici 21. kola Prve lige FBiH: FK „Radnički“-FK „Igman“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 500 (PETSTOTINA) KM.

 

 

20. KOLO


NK „GOŠK" Gabela, zbog prekršaja iz člana 68. (zanemarivanje obaveza) DP NS/FS BiH a u vezi sa članom 25. Propozicija takmičenja Prve lige FBiH na utakmici 20. kola Prve lige FBiH: NK „Gošk “-HNK „Čapljina“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 1000 (HILJADU) KM.

 

SMOLJO FRANJO delegat Prve lige FBiH, zbog propusta u obavljanju službene dužnosti na utakmici 20. kola Prve lige FBiH: NK „Gošk “-HNK „Čapljina“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 150 (STOTINUPEDESET) KM.

 

Prijava NK „METALLEGHE BSI“ Jajce, protiv delegata Prve lige FBiH Šaldić Sadika i posmatrača suđenja Prve lige FBiH Dervišbegović Besima koji su obavljali službenu dužnost na utakmici 20. kola Prve lige FBiH: NK „Metalleghe BSI“-FK „Igman“ odbacuje se kao NEOSNOVANA.

 

18. KOLO


FK „GORAŽDE" Goražde, zbog prekršaja iz člana 68. (zanemarivanje obaveza) DP NS/FS BiH a u vezi sa članom 25. Propozicija takmičenja Prve lige FBiH na utakmici 18. kola Prve lige FBiH: NK „Metalleghe BSI “- FK „Goražde“, kažnjava se NOVČANOM KAZNOM OD 1000 (HILJADU) KM.