LISTA STRIJELACA m:tel Prve lige Federacije BiH
Mujagić Ajdin
NK Zvijezda
20
Šero Nihad
NK Gošk
18
Merdović Luka
NK Jedinstvo
14
Poturalić Husein
BFK Simm Bau
14
Banović Petar
HNK Tomislav
13
Hrvanović Aldin
NK Stupčanica
13
Imamović Armin
FK Rudar
12
Šiško Nikola
HNK Tomislav
12
LINKOVI Nogometni savezi u BiH
NS/FS BiH
FS KS
NS TK
NS ZDK
NS PŽ-O
NS SBK/KSB
NS USK
NS HNK/Ž
ŽNS ZH
UFSIKS
UNSIZZH
ŽNS ŽHB
UNSIZDK
FS RS

Futsal liga FBiH


Obaveze klubova Futsal lige FBiH


Komesar za takmičenje Prve i Druge futsal lige FBiH razmatrao je pitanje obaveza klubova Prve i Druge futsal lige FBiH koje proizilaze iz takmičenja koje se nastavlja: Prva futsal liga FBiH 24/25.01.2015. godine i Druga futsal liga FBiH 31.01./01.02.2015. godine. Zaključeno je da se klubovi upozore na obaveze, koje su obavezni izvršiti prije početka drugog dijela takmičarske sezone 2014/2015.

Svaki klub Prve i Druge futsal lige FBiH za sudjelovanje u natjecanju, pored ostalih, mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 

Klubovi su dužni:

 

 • Izvršiti upis članarine u kantonalnim /županijskim nogometnim savezima za 2015 godinu i izvršiti ljekarske preglede igrača prema važećim propisima i upisati ih u igračke legitimacije;

 

 

 • Izvršiti uplatu drugog dijela kotizacije u iznosu 600 KM za Prvu futsal ligu, odnosno 500 KM za Drugu futsal ligu FBiH;

 

 • Izvršiti uplatu po osnovu izrečenih disciplinskih mjera (žutih i crvenih kartona, te kazni);

 

 • Delegatu utakmice prvog kola drugog dijela sezone priložiti dokaz o uplati kotizacije i dugovanja po disciplinskim mjerama u cijelosti;

 

 • Ukoliko klubovi ne prilože dokaz o uplati kotizacije i dugovanja po disciplinskim mjerama u cijelosti, delegat neće dozvoliti da se utakmica odigra, o čemu će odmah obavijestiti Sekretarijat NS FBiH i komesara za takmičenje;

 

 • Domaći klub je dužan da osigura odgovarajuću dežurnu redarsku službu sa dovoljnim brojem redara vidljivo obilježenih, voditelja osiguranja te prisustvo pripadnika MUP-a, licenciranog ljekara i dežurno vozilo hitne pomoći sa vozačem;

 

 • U dvoranama klubova i za utakmice Prve i Druge lige FBiH, klub domaćin treba da obezbjedi:

 

      - Ispravan računar sa štampačem i ispravnom internet konekcijom za

         potrebe COMET informacionog sistema

 

      - Ispravna telefonska linija i faks

 

      - Mjesto za snimanje utakmice

 

 • Predstavnici klubova obavezni su dostaviti delegatu sastav ekipa sa ispravnim igračkim legitimacijama i akreditacijama službenih osoba, te ga dostaviti delegatu najkasnije 45 minuta prije početka utakmice. Svaki spisak mora biti ovjeren i potpisan od strane zvaničnog predstavnika kluba.

 

 • Klub domaćin obavezan je utakmicu prijaviti nadležnoj policijskoj upravi i osigurati prisustvo pripadnika Policijske uprave sve dok se utakmica igra, te dok gostujući klub i službena lica utakmice bezbjedno ne napuste grad;

 

 • Klub domaćin obvezan je kvalitetno snimiti kasetu utakmice Prve i Druge futsal lige i neposredno po završetku utakmice kasetu u zapečaćenoj koverti, ovjerenoj klupskim pečatom, predati delegatu utakmice;

 

 • Na klupi kluba Prve i Druge futsal lige FBiH mogu sjediti treneri samo sa validnom takmičarskom akreditacijom Centra za edukaciju NS/FS BiH kao dozvolom za rad, te službeni predstavnik, ljekar i fizioterapeut sa takmičarskom akreditacijom izdatom od strane NS FBiH kao dozvolom za rad za takmičarsku 2014/2015 godinu.

 

  • Klub domaćin obavezan je u Sekretarijat NS FBiH i protivničkom klubu u predviđenom roku dostaviti tačnu satnicu početka utakmice (četiri dana prije dana igranja utakmice)

   

  • Klub domaćin obavezan je pravovremeno isplatiti službena lica, a za neizvršavanje obaveza predviđena je automatska kazna.