LISTA STRIJELACA m:tel Prve lige Federacije BiH
Mujagić Ajdin
NK Zvijezda
20
Šero Nihad
NK Gošk
18
Merdović Luka
NK Jedinstvo
14
Poturalić Husein
BFK Simm Bau
14
Banović Petar
HNK Tomislav
13
Hrvanović Aldin
NK Stupčanica
13
Imamović Armin
FK Rudar
12
Šiško Nikola
HNK Tomislav
12
LINKOVI Nogometni savezi u BiH
NS/FS BiH
FS KS
NS TK
NS ZDK
NS PŽ-O
NS SBK/KSB
NS USK
NS HNK/Ž
ŽNS ZH
UFSIKS
UNSIZZH
ŽNS ŽHB
UNSIZDK
FS RS

Obavijest Komisije za suce i suđenje NS FBiH


Upozorenje sucima, instruktorima i posmatračima suđenja


Odjel za sudije i suđenje NS/FS BiH sačinio je sljedeće upozorenje sucima, posmatračima suđenja i instruktorima suđenja.

U zadnje vrijeme primjetan je angažman pojedinih sudaca, instruktora i posmatrača suđenja u klubovima na svim nivoima takmičenja. Prema članu 73. Pravilnika o sudijama i suđenju NS/FS BiH, decidno je navedeno kako i na koji način isti mogu biti angažovani u klubovima, s tim što je precizno definisano na kojem nivou se mogu angažovati i u kojoj funkciji. Takav angažman suprotan je odredbama Kodeksa ponašanja članova nogometne organizacije NS FBiH.

 

Ovim se šalje posljednje upozorenje svim članovima sudijske/sudačke organizacije, suci, instruktori i posmatrači suđenja koji budu postupali suprotno odredbama koje su prednje navedene, isti će u slučaju nastavka nedozvoljenih aktivnosti biti prijavljeni nadležnim organima, te će protiv njih biti pokrenut i disciplinski postupak u skladu sa Pravilnikom.

 

Član 73. Pravilnika o sudijama i suđenju NS/FS BiH

 

Sudac kao i instruktor suđenja angažovan u nogometnom klubu kao nogometni radnik bilo profesionalno ili amaterski ne može vršiti funkciju na utakmicama svog i ostalih klubova u odnosnoj takmičarskoj kategoriji.

Sudac kao i instruktor suđenja koji vrši dužnost trenera može obavljati sudijsku dužnost za vrijeme dok je trener, u rangu takmičenja u kojem ne učestvuje klub u kojem obavlja funkciju trenera.

Aktivni igrači mogu polagati ispit za nogometnog suca, ali ne mogu suditi utakmice onih takmičarskih grupa u kojima se takmiče ekipe njegovog kluba.

U istom rangu takmičenja – ligi ne mogu se nalaziti sudija, posmatrač suđenja, član Komiteta za sudije, mentor, delegat koji su u bliskim rodbinskim vezama (krvna/tazbinska veza), a koje mogu imati uticaja na napredovanje ili zadržavanje na listi ostalog sudijskog kadra kao i na regularnost takmičenja.

 

Bliskim srodnicima u smislu prethodnog stava smatraju se :

 

  • -     Srodnici u prvoj liniji krvnog srodstva bez ograničenja,
  • -     Srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom,
  • -     Srodnici u prvom stepenu tazbinskog srodstva.